CZ BMI

Obchodní podmínky CZ BMI s.r.o.
logo31

 

Úvodní ustanovení

 

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě czbmi.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

 

Prodávající:

 

CZ BMI, s.r.o.

Slovenská 1106/17

120 00 Praha 2

IČO: 26759659

DIČ: CZ26759659

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Veškeré objednávky provedené prostřednictvím našeho internetového obchodu, stejně jako objednávky telefonické či e-mailové, jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy( objednávky) stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Současně kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech. V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Dodavatel se zavazuje k ochraně poskytnutých osobních dat kupujícího uvedených v objednávkovém formuláři. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních dat. Nakupující se může při uzavírání kupní smlouvy zaregistrovat. Registraci lze kdykoliv zrušit. Dodavatel se též zavazuje k neposkytnutí těchto dat třetí straně. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, a to v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Charakteristiky zboží

 

Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

 

Cena zboží

 

Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce. Všechny ceny v obchodě jsou koncové, včetně DPH 21%.

 

Pro osoby s průkazem ZTP a osoby starší 70 let sleva 12% na nesmeky!

 

Platí pouze pro jednu osobu a jedny nesmeky za rok! Platí pouze při nákupu přímo v naší firmě a nikoli u našich smluvních prodejců!

 

Pro akceptaci slevy na základě této naší nabídky, požadujeme nejprve prokázání se dokladem z něhož je zřejmé, že zákazník splňuje podmínky pro udělení slevy. V případě koupě zašlete nejprve prosím ofocený doklad buď v příloze na adresu obchod@czbmi.cz nebo jej můžete poslat poštou na adresu naší provozovny: CZ BMI, s.r.o., Zámecká 391, 281 21 Červené Pečky. V kopii dokladu můžete zneviditelnit část rodného čísla tak, aby byl patrný rok narození a adresa souhlasící s adresou poslání. Tyto informace nijak nezpracováváme, neukládáme a nikomu neposkytujeme.

 

Způsoby placení

 

V současné době je možné zboží uhradit předem na náš účet ve FIO bance číslo 2600281896/2010 nebo platba dobírkou.

 

Dodací podmínky koncovým zákazníkům (nikoli prodejcům)

 

Při maloobchodní objednávce nad 1200,-Kč s DPH poštovné a balné neúčtujeme. Při nákupu do 1199 Kč účtujeme poštovné ve výši 99 Kč včetně DPH při platbě převodem a 135 Kč včetně DPH při platbě dobírkou, balné neúčtujeme . Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty jako balík do ruky. Pokud je objednané zboží skladem, odešleme je na adresu zákazníka nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě bude zákazník neprodleně informován. Dobu doručení nejsme schopni garantovat. Na vyžádání poskytujeme kód zásilky pro sledování průběhu doručování. Není-li objednané zboží skladem, má zákazník možnost si zažádat o zaslání informativního emailu, který jej informuje o dodání zboží na sklad.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 

V souladu se zákonem č. 367/2000 a zněním Občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Rozhodujícím dnem je datum odeslání.

 

V případě speciální akce „bezplatné vyzkoušení sprchy Alexejeva po dobu 40 dní" se lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy prodlužuje oproti shora uvedené zákonné lhůtě na 40 dní. Přičemž zákazník má v tomto případě výslovný souhlas prodávajícího masážní sprchu používat, samozřejmě při přesném dodržování všech pokynů uvedených v brožurce „Hydromasážní „sprcha Alexejeva“ základní informace“.

 

Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ). Pro prodej s uvedením IČ obchodní podmínky se řídí „Obchodním zákoníkem“. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, případně v rámci prodloužené 40 denní lhůty, která platí pouze pro masážní sprchu Alexejeva, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 

Informujte nás, prosím, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo objednávky, číslo faktury a datum nákupu. Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naši adresu: CZ BMI, s.r.o., Zámecká 391, 281 21 Červené Pečky pojištěné (neručíme za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k nám). V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (neúplný obsah, poškozený obsah atd.) . Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet ( nezapomeňte uvést číslo Vašeho účtu) a to nejpozději do 14 dnů a to včetně nákladů na dopravu směrem k zákazníkovi, pokud byla účtována. Poštovné a případné další náklady za vrácení zboží  směrem od kupujícího k prodejci  hradí kupující.

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně z části jestliže:

- zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává, - výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

Záruční doba

 

Na zboží poskytujeme záruku v délce trvání 3 roky! U hydromasážní sprchy Alexejeva je záruka prodloužena na 10 let! Záruka se v souladu s platnými právními normami nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením zboží, rovněž tak jako mechanickým poškozením.

 

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů od převzetí informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách po čtrnáctidenní lhůtě musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo e-mailem. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese:

 

e-mailem na adrese: obchod@czbmi.cz nebo písemně na: CZ BMI, s.r.o., Zámecká 391, 281 21 Červené Pečky

 

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady, ze kterých jasné vyplývá cena, datum prodeje a že zboží bylo zaplaceno. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka do tří dnů od obdržení reklamace o postupu, jak bude reklamace řešena. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů a to informováním zákazníka o jejím vyřešení a způsobu převzetí reklamovaného zboží.

 

Závěrečná ustanovení

  

Pro zaslání zboží k výměně, vrácení, případně k reklamaci zasílejte pro nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku na adresu: CZ BMI, s.r.o., Zámecká 391, 281 21 Červené Pečky a to běžnou balíkovou poštou. Omlouváme se, ale dobírku nemůžeme akceptovat.

 

V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jákýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.  Zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami souhlasí zákazník s plným zněním těchto podmínek. Pokud máte v jakémkoli bodě nejasnosti, pochybnosti, či Vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás ještě před jejich odsouhlasením. Snažíme se vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti. 

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 15.9.2015

 

 

 


O prodejci
Kontakt